Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2012

ainuisak000
We mnie zaszły zmiany, w Tobie zaszły zmiany, w nas zaszły zmiany. Bo wszyscy się zmieniamy.
— Onar
Reposted frommefir mefir via00wildstrawberry 00wildstrawberry

October 28 2012

ainuisak000
5495 9ece 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSayid Sayid

October 24 2012

ainuisak000
Są dni, w których od­chodzi się nie zosta­wiając ni­komu adresu.
— znalezione.
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe viaBalladyna Balladyna
ainuisak000
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viaSayid Sayid
ainuisak000
przyjdź zanim wszystko minie
— proszę
Reposted fromzyciepopolsku zyciepopolsku vianiemanieba niemanieba
ainuisak000
Mężczyzna musi zrobić pierwszy krok. Ja mogę zrobić tysiąc kolejnych, ale On musi pokazać, że warto
— rzuć wszystko i chodź się całować !

September 06 2012

ainuisak000

Polej, lub nie, albo weź jednak polej. Trzeźwa rzeczywistość mnie w oczy kole. 

— Tabasko
Reposted fromgoszka goszka via00wildstrawberry 00wildstrawberry

August 30 2012

ainuisak000
1461 0e1e
exactly.!
Reposted fromunsuitable unsuitable viaSayid Sayid
ainuisak000
1055 8f5e 500
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaSayid Sayid
ainuisak000
 śni mi się, że Ciebie całuję
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted fromirresolute irresolute viaSayid Sayid
ainuisak000
Gdyby jedno życzenie mogło ci się spełnić,  jeszcze dziś, przed zachodem słońca, co by to było?
— Krótki film o marzeniach
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaSayid Sayid
ainuisak000
Marzyć bez limitu, kompleksów i bez wstydu.
— Nosowska
ainuisak000
wiesz jak trudno jest przyznać, że się kogoś potrzebuje?
ainuisak000
Reposted fromNanaya Nanaya viaBalladyna Balladyna

August 22 2012

ainuisak000
9678 a746 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viamyname myname

August 09 2012

ainuisak000
Gdybym miała nowotwór, nazwałabym go twoim imieniem.
— uwielbiaj.soup.io
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viaSayid Sayid
ainuisak000
Nie mam siły na powtórkę tej historii.
— Gossip Girl
ainuisak000
ale powiedz, co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?
— purpurowa-perspektywa.soup.io

July 25 2012

ainuisak000
Kiedy się coś zaczyna nigdy nie mamy pojęcia jak się skończy.
— życiowe
Reposted bylimonkaworldnotforus

July 23 2012

ainuisak000
0127 5cb5 500
Reposted fromillidan illidan viagoraca-czekolada goraca-czekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl